Trädfällning

Arbetar du yrkesmässigt med att fälla träd krävs motorsågskörkort. Jag innehar körkort AB vilket räcker för de flesta träd i villaträdgårdar.

Trädfällning med Stihl motorsåg