Skötselplan för trädgårdar

En skötselplan är en handbok för trädgården. Den beskriver hur trädgården ser ut och hur den sköts. Den innehåller en ritning över planteringarna samt en lista över de växter som finns och hur de sköts under hela året.

Skötselplan för bostadsrättsföreningar

Vill ni sköta om trädgården själva eller vill ni bara dokumentera och säkra trädgårdsskötseln för framtida styrelser så är en skötselplan rätt för er. Skötselplanen utgör även ett bra dokument för att ta in offerter från trädgårdsmästare och fastighetsförvaltare. Planen kan även utgöra ett bra underlag för gemensamma städdagar.

Skötselplan för privatträdgårdar

Vill du ta hand om din trädgård själv men behöver lite hjälp på vägen? Med ett rådgivningssamtal samt en skötselplan är du rustad för att hand om din trädgård själv utan förkunskaper. Du kan även få råd och tips för framtiden vilka växter som passar bäst för dig utifrån din ambition.

Så här tar jag fram en skötselplan

  • Jag inventerar trädgården och dokumenterar växter och träd.
  • Jag skissar upp trädgården och grönytorna på papper och markerar ut växter och träd.
  • Jag skapar sedan själva skötselplanen utifrån dokumentationen och skisserna. Den kan vara i en enkel Excel-fil där varje växt har en egen rad eller ett större dokument med både bilder och text. Du bestämmer.
  • När skötselplanen är klar får du den digitalt, på papper eller både och. Jag klarar av att leverera i de flesta format.

Pris

Priset för en skötselplan beror till största delen av storleken på trädgården och grönytor. Vill du ha en offert så behöver du skicka en beskrivning av trädgården med bilder. Du kan även boka in ett möte med mig så kommer jag förbi och tittar på tomten.

Kontakta mig för offert eller möte
Skötselplan skiss över villatomt

Exempel på en ritning över del av en större villatomt.

Skötselplan skiss över villatomt

Exempel på skötselplan

Nr. Svenskt namn Vår Sommar Höst Vinter Optimal växtplats & sätt Sjukdomar och skadegörare
1 Allium Gödslas 1 ggr/ år och tillför mull, sand & kompostblandning på ca 5 cm. Näringrik, gärna kalkhaltig och väldränerad sandblandadjord i sol på ett öppet läge. Bladlöss, fjäril- & fluglarver, lökfluga och svamp.
2 Amsonia Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Vattna vid torka. Vattna vid torka. Fuktig & väldränerad jord i fullsol/ halvskugga
3 Ulleternell Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Väldränerad & lätt jord i full sol.
4 Tuvrör Klipp ned till 5cm på våren, gödsla. Vattna vid torka. Näringsrik & fuktig jord i sol/ halvskugga.
5 Jättevädd Klipp ned eventuella rester, gödsla. Delas vart 3- 5 år. Vattna vid torka. Näringrik, fuktig & väldränerad lerjord i fullsol/ halvskugga.
6 Röd rudbeckia Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Lätt & humusrik väldränerad jord i sol
7 Röd rudbeckia Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Lätt & humusrik väldränerad jord i sol
8 Blå bolltistel Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Obs! Frösår sig rikligt, klipp ev. bort stänglarna efter blomning. Lätt & väldränerad jord, klarar dock det mesta, i full sol.
9 Rysk marton Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Väldränerad & mager jord i full sol Mjöldagg & bladlöss!
10 Rysk marton Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Väldränerad & mager jord i full sol Mjöldagg & bladlöss!
11 Fläckflockel Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Vattna vid torka. Vattna vid torka. Fuktig & mullrik väldränerad jord, klarar dock vanlig trädgårdsjord Mjöldagg & sniglar!
12 Rosenslöja Klipp ned eventuella rester. Väldränerad, lätt & kalkrik jord i full sol.
13 Brudslöja Klipp ned eventuella rester. Väldränerad, lätt & kalkrik jord i full sol.
14 Trädgårdssolbrud Klipp ned eventuella rester, gödsla, vattna vid torka. Delas 4- 5 år. Gödsla vid midsommar. Vattna vid torka. Vattna vid torka. Näringsrik, fuktig, väldränerad lätt & hummusrik jord i sol.
15 Trädgårdssolbrud Klipp ned eventuella rester, gödsla, vattna vid torka. Delas 4- 5 år. Gödsla vid midsommar. Vattna vid torka. Vattna vid torka. Näringsrik, fuktig, väldränerad lätt & hummusrik jord i sol.
16 Isop Klipp ned tidig vår! Gödsla. Näringrik & väldränerad lätt, varm jord i full sol
17 Trädgårdsiris Klipp bort fula och vissna blad. Delas. Väldränerat & skyddat läge med lagom näring, klarar dock torrare jordar, i full sol. Sniglar! Gulstrimmiga blad : virus, ta upp och släng!!
18 Trädgårdsiris Klipp bort fula och vissna blad. Delas. Väldränerat & skyddat läge med lagom näring, klarar dock torrare jordar, i full sol. Sniglar! Gulstrimmiga blad : virus, ta upp och släng!!
19 Trädgårdsiris Klipp bort fula och vissna blad. Delas. Väldränerat & skyddat läge med lagom näring, klarar dock torrare jordar, i full sol. Sniglar! Gulstrimmiga blad : virus, ta upp och släng!!
20 Våriris Behöver sommartorka! Väldränerad, något kalkrik sandhaltigjord i full sol. Sniglar & snäckor, virus & svamp- strimmor på bladen, gräv upp och släng.
21 Våriris Behöver sommartorka! Väldränerad, något kalkrik sandhaltigjord i full sol. Sniglar & snäckor, virus & svamp- strimmor på bladen, gräv upp och släng.
22 Våriris Behöver sommartorka! Väldränerad, något kalkrik sandhaltigjord i full sol. Sniglar & snäckor, virus & svamp- strimmor på bladen, gräv upp och släng.
23 Lavendel Klipp ned 1/3 och gödsla. Klipp ev. bort blomställningarna Torr & varm lätt, sandblandad jord/ lätt lerjord i sol Gråmögel.
24 Jätteprästkrage Klipp ned eventuella rester, gödsla. Delas vart 3- 5 år. Sätt ut stöd, vattna vid torka. Vattna vid torka. Näringsrik, fuktig & väldränerad jord i full sol. Bladlöss, stinkfly, gråmögel, nematoder!!
25 Kungslilja Kaliumrik gödsel (ej höns!) på ytan årligen. Vattna vid extrem torka. Vattna vid extrem torka. Väldränerad mullrikjord, klarar dock det mesta, i sol- halvskugga. Liljebaggar, liljetrips, gråmögel, gurkmosaik, tobaksringsfläcksjuka, arabismosaikvirus. Förvridna blad, missbildade blommor och förkrympta plantor – gräv upp och kasta.
26 Glansmiskantus Klipp ned till 5cm på våren, gödsla. Vattna vid torka. Vattna vid torka. Näringrik, fuktig & väldränerad jord i sol/ halvskugga. Rost!
27 Glansmiskantus Klipp ned till 5cm på våren, gödsla. Vattna vid torka. Vattna vid torka. Näringrik, fuktig & väldränerad jord i sol/ halvskugga. Rost!
28 Blåtåtel Klipp ned till 5cm på våren, gödsla med Rhododendrongödning. Delas 3- 5 år. Vattna vid torka. Vattna vid torka. Näringrik, fuktig & väldränerad, gärna något surjord i sol i öppet läge.
29 Stjännarciss Lätt, varm och väldräneradjord på ett skyddat läge i sol- halvskugga.
30 Bukettnarciss Lätt, varm och väldräneradjord på ett skyddat läge i sol- halvskugga.
31 Bukettnarciss Lätt, varm och väldräneradjord på ett skyddat läge i sol- halvskugga.
32 Kantnepeta Beskär/ klipp ned. Delas vart 3- 5 år. Beskär ev. efter blommning för ett andra flor. Väldränerad, varm och kalkrikjord i full sol
33 Perovskia Beskär hårt på våren! Torr & närningsfattig/ måttlig näringrik väldränerad jord i sol
34 Höstflox Klipp ned eventuella rester, gödsla, vattna vid torka. Delas 3- 5 år. Avlägsna ev. överblommade blomställningar för längre blommning. Vattna vid torka! Avlägsna ev. överblommade blomställningar för längre blommning.Vattna vid torka! Näringrikt, fuktigt & väldränerat. Svamp, mjöldagg och sninglar!
35 Backsippa Klipp eventuellt bort vissna blad, gödsla. Näringsrik & väldränerad jord i sol. Sniglar och snäckor tidigt på säsongen!
36 Stäppsalvia Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Beskär efter blom för ett andra flor Vanlig trädgårdsjord i soligt och varmt läge. Sniglar och spinnkvalster.
37 Stäppsalvia Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Beskär efter blom för ett andra flor Vanlig trädgårdsjord i soligt och varmt läge. Sniglar och spinnkvalster.
38 Stäppsalvia Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Beskär efter blom för ett andra flor Vanlig trädgårdsjord i soligt och varmt läge. Sniglar och spinnkvalster.
39 Höstvädd Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Vintertäckes!! Måttligt näringsrik, väldränerat i lätt hummus- och kalkrikjord Mjöldagg och spinnkvalster!
40 Höstvädd Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Vintertäckes!! Måttligt näringsrik, väldränerat i lätt hummus- och kalkrikjord Mjöldagg och spinnkvalster!
41 lammöron Klipp ned eventuella rester. Delas vart 3- 5 år. Klipp ev. bort blomstjälkarna för ett tätare bladverk. Näringsfattig & väldränerad jord i full sol. Kalkskyende. Mjöldagg!
42 Kransveronica Klipp ned eventuella rester.Vattna vid torka. Delas vart 3- 5 år. Vattna vid torka. Vattna vid torka. Måttligt näringsrik, fuktig & humusrik jord, accepterar vanlig trädgårdsjord, i full sol/ halvskugga Mjöldagg!
43 Kransveronica Klipp ned eventuella rester.Vattna vid torka. Delas vart 3- 5 år. Vattna vid torka. Vattna vid torka. Måttligt näringsrik, fuktig & humusrik jord, accepterar vanlig trädgårdsjord, i full sol/ halvskugga Mjöldagg!