Beskärning av träd och buskar i Stockholm

Behöver du hjälp med att beskära träd, buskar eller klippa häcken? Jag utför beskärning på alla typer av träd som till exempel äppelträd och andra frukträd, barrträd och buskar. Kontakta mig för offert om du vill veta mer.

Sekatör trädbeskärning beskärning

Varför ska man beskära träd och buskar?

Det finns flera skäl varför man ska beskära träd och buskar. Det kan dels vara rent estetiska skäl till exempel att förhindra att trädet växer på höjden eller formge en buske. Ett annat vanligt skäl är att få frukt- och bärträd att ge bättre skörd och stärka upp grenarna.  Dessutom kan ett mindre träd gynnas av att man beskär omgivande större träd så ljuset når längre ner. I stort sett alla träd och buskar kan beskäras vid rätt tidpunkt och metod.

Hur beskär man?

Fruktträd beskärs vanligtvis enligt metoderna uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning. Uppbyggnadsbeskärning innebär att man tar bort konkurrerande grenar och bygger upp kronan när trädet är ungt. Underhållsbeskärning görs när trädet är äldre. Man tar till exempel bort grenar som växer inåt i trädet och glesar ut kronan.

 • Skär alltid rena snitt.
 • Använd alltid nyslipade kvalitetsverktyg
 • Lägg alltid snittet precis ovanför en knopp eller gren

Träd är känsliga och bör alltid beskäras av en trädgårdsmästare. Vill du ändå försöka själv så rekommenderar jag dig att du först läser Beskärningshandboken.

När ska man beskära?

Träd och buskar beskärs normalt under den så kallade JAS-perioden, alltså i juli, augusti och september men det finns många undantag. Vissa träd klarar av beskärningen även i andra perioder medan vissa är mycket känsliga. Dock ska man alltid undvika beskärning vid extrem kyla samt under knoppsprickningen i april och maj. Frukt- och bärträd beskärs vanligtvis efter skördetiden.

RUT-avdrag för beskärning

Du har sedan tidigare fått RUT-avdrag för vanligt trädgårdsarbete. Men från och med 2016 är det även RUT-avdrag för beskärning av träd och buskar. Läs mer om RUT-avdrag för trädgårdsarbete.

Beskära häckar

Vill du beskära och klippa en häck?

Pris för beskärning

Priset för en trädbeskärning beror på storleken på trädet. Ta ett kort på trädet och en person som till exempel håller en kratta i handen och skicka till info@mariasandgren.se. Då är det enklare för mig att avgöra storleken och också priset för beskärningen.

Tänk på att alltid ta hjälp av en utbildad trädgårdsmästare vid all typ av beskärning. Annars finns det stor risk att trädet skadas.

Kontakta mig för offert
beskärning

När ska man beskära fruktträd?

 • Äppelträd och päronträd

  Äpple och päron beskärs i vårvintern eller JAS (juli, augusti och september).

 • Plommonträd och körsbärsträd

  Plommon och körsbär beskärs alltid på sensommaren JAS (juli, augusti och sepetember.

 • Persikoträd

  Persika beskärs alltid på hösten.

När ska man beskära andra växter?

 • Tuja beskärs och klipps i april eller september.
 • Buskrosor beskärs på våren.
 • Syren underhållsbeskärs under vårvintern
 • Magnolia är känslig och ska bara beskäras i JAS.