Trädgårdskurs i beskärning, beskärningskursBeskärningskurs – Kurs i beskärning av träd

Privat beskärningskurs i din egen trädgård för dig som vill lära dig beskära träd och buskar i praktiken.

Kursens innehåll

Kursen kan anpassas efter de träd du har i din egen trädgård och ska ge dig en introduktion till hur trädbeskärning går till i praktiken.

Praktiska moment i beskärningskursen

 • Hur lägger man snittet utan att skada trädet
 • Beskärning av fruktträd
 • Beskärning av buskar
 • Beskärning av häckar
 • Renovering och vård

Teoretiska moment i beskärningskursen

 • Trädvårdens grunder
 • Trädbeskärning
  • Redskap
  • Beskärningstyper
  • Tid för beskärning
 • Vanliga buskar och buskbeskärning.
 • Vanliga häckar och häckbeskärning.
 • Litteratur: Beskärningsboken av Klaus Vollbrecht (ingår i priset)

Bra att veta

 • Kursen hålls i din egen trädgård med dina träd och buskar som exempel
 • Kursen är i huvudsak praktisk
 • Beskärningsboken av Klaus Vollbrecht ingår
 • Kursen kan delvis anpassas efter önskemål

Vill du inte göra arbetet själv?

Jag utför även beskärning och häckklippning utan kursmomentet.